Leerlingenhoek                                 Demonstratiefilmpje                    Lerarenkamer                          Leerkrachtenhoek

Opgelet bij het zoeken binnen de site: de eerste links zijn advertenties toegevoegd door Google!

Start

Deze leidraad wil je stapsgewijs helpen bij het maken van je gip . Met het menu, bovenaan het scherm, kan je navigeren tussen de verschillende onderdelen. Als je naar de pagina van een bepaald onderdeel gaat, vind je daar soms nog een uitklapmenu. Klik op de veelgebruikte zoektermen om onmiddellijk op de juiste plaats op de site te komen. Met de zoekfunctie op deze startpagina kan je de hele website nakijken op een bepaald trefwoord.

Met een gip doorloop je een proces. Eerst bekijk je waar je zoal moet op letten bij de opgave. Vervolgens komen het verzamelen en het verwerken van de informatie aan bod.

De presentatie van je gip kan verschillende vormen aannemen. Sowieso maak je een schriftelijke neerslag in de vorm van een gip-bundel en verzorg je een mondelinge presentatie voor een jury.

Doorheen je gip moet je goed noteren welke bronnen je hebt geraadpleegd.

Een gip is een proefstuk waarin je al je kennis en vaardigheden van de voorbije schooljaren toont. Ben je wat vergeten, kijk dan eens in de rubrieken taal- en rekenfaqs.

In computerfaqs lees je hoe de programma's word en excel je kunnen helpen bij het maken van je gip.

Voor nuttige links over de besproken thema's kan je bij andere terecht.

In de pav-thema's WalloniŰ, welkom, welzijn, wereldburger, werken, werkstuk, wonen en www worden de aangehaalde punten verder uitgediept en ingeoefend. Zoals je kan zien zijn het allemaal we-thema's. Het leren samenwerken loopt als een rode draad doorheen de cursus. Het is een vaardigheid die je ook in het beroepsleven van pas zal komen.

Je wil dit jaar een diploma halen. Met je gip doe je nog kennis op en verwerf je vaardigheden die je bij hogere studies of op de werkvloer nodig hebt. Levenslang leren is nu eenmaal eigen aan de kennismaatschappij waar je in leeft.

Gebruik het contactformulier voor vragen en opmerkingen.

Aan de slag nu, ga naar opgave

Veel succes!


top    

Demonstratiefilmpje

Toen

Wilde je in de middeleeuwen een ambacht uitoefenen, dan diende je eerst een meesterproef af te leggen.

Verantwoording

Deze site richt zich in de eerste plaats op de leerlingen van het zevende jaar beroeps en de leerlingen geschiedenis van de derde graad technisch onderwijs.
Aan deze site werd en wordt hard gewerkt. Als u hiervan delen kopieert, vermeld dan op een correcte wijze de bron. Zo leren we dit onze leerlingen ook aan.
De auteur is licentiate geschiedenis en sinds 1984 geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs. Na gewerkt te hebben op vormings- en studiedienst, geeft zij nu meer dan tien jaar les in het TSO en BSO.

Creative Commons-Licentie
.