Bronnen

Om tot een goed antwoord op je deelvragen en je hoofdvraag te komen, moet je de juiste bronnen vinden. Welke bronnen zijn er, waar kan je ze vinden, hoe kan je nagaan of ze geschikt zijn, hoe verwijs je ernaar,...? Een antwoord op deze vragen vind je bij de trefwoorden in het uitklapmenu "bronnen". Een algemeen overzicht van deze informatie wordt door onderstaande mindmap gegeven.