De opgave

Je start goed door bij de opgave van je gip actief te luisteren en juist te noteren. Door je op de les voor te bereiden, kan je gerichte vragen stellen. Vraag een voorbeeld van een geslaagde gip, zo krijg je nog beter een idee van wat er juist van je verwacht wordt.

Rome is niet op één dag gebouwd, ook aan je gip moet je een heel schooljaar werken. Begin dus op tijd, stel een planning of stappenplan op en werk met een logboek.

Je werkt in verschillende stappen of fases aan je gip. Je verzamelt en verwerkt je informatie om uiteindelijk je gip te presenteren voor een jury. Deze fases zijn niet strikt van elkaar gescheiden. Zo moet je van bij de aanvang steeds goed je bronnen noteren. Je reflecteert ook voortdurend op de reeds gezette stappen. Zo kan het zijn dat je in de verwerkingsfase tot de vaststelling komt dat je nog extra informatie moet verzamelen.

Een goed klassement bespaart je zoekwerk en voorkomt dat je taken opnieuw moet maken.

De opdracht is duidelijk. Je hebt je stappenplan, je logboek en een goed klassement. Je weet hoe je met bronnen moet werken. Nu is het tijd om de informatie te verzamelen. Ook dat doe je doordacht en gestructureerd, maar hierover meer in het hoofdstuk Verzamelen

Trefwoorden

Actief luisteren

Luisteren is een activiteit. Bereid je voor op de les. Hou pen en papier bij de hand voor notities, maar ook om vragen te noteren die je achteraf kan stellen. Door de spreker aan te kijken en een geïnteresseerde houding aan te nemen, sla je twee vliegen in één klap. Jij kan beter luisteren, de spreker zal beter spreken. Dit en nog veel meer tips vind je op op de Groningse universiteitssite !

Om actief te luisteren moet je in de eerste plaats goed kunnen horen. Test dit met de eenenaloortest ! en neem de tips door die je op deze eenenaloorsite vindt om gehoorschade te voorkomen.

Dit wordt verder uitgediept in het thema "Welkom".

Trefwoorden     top    

Bronnen

Dit wordt verder uitgediept in het thema "Werkstuk", bekijk ook de rubriek bronnen.

Trefwoorden     top    

Klasseren

 • Werk aan een opgeruimd bureau.
 • Voorzie een map of doos om je gip in op te bergen.
 • Breng in je map of doos per gip-opdracht een onderverdeling aan.
 • Klasseer alles onmiddellijk op de juiste plaats.
 • Voorzie een bakje "klasseren gip" om te gebruiken wanneer je even geen tijd hebt om te klasseren.
 • Kijk regelmatig je klassement na en gooi weg wat je niet meer nodig hebt.
 • Maak steeds een kopie van wat je op je pc bewaart. Met dropbox ! bewaar je je kopie online of "in the cloud" en kan je van eender welke computer met internetverbinding aan je bestanden.

Dit wordt verder uitgediept in het thema "Werkstuk".

Trefwoorden     top    

Logboek

In je logboek noteer je goed wanneer je iets gedaan hebt. Omdat je meerdere maanden aan je gip werkt, kan het anders gebeuren dat je sommige handelingen vergeet. Met een logboek behoud je een nauwkeurig overzicht.

Voorbeeld:


Wanneer                      Wat                                                                                                                               Opmerking
Maandag 10 oktober    Op Wikipedia de definitie van de Verenigde Naties voor een hybride wagen
                                      gevonden.                                                                                                                       Geen
Maandag 17 oktober     Mail verstuurd naar de Bijster voor informatie over dementie.                                       Geen


Dit wordt verder uitgediept in het thema "Welkom".

Trefwoorden     top    

Noteertips

Neem de tijd om alles goed te noteren, dat bespaart je achteraf veel werk. Notities maak je voor jezelf, ze mogen dus een eigen stijl hebben. Heb je die nog niet, neem dan even volgende tips door.

 • Je noteert beter iets te veel dan te weinig.
 • Beperk het letterlijk overnemen, gebruik zoveel mogelijk je eigen woorden.
 • Gebruik trefwoorden en opsommingstekens.
 • Leg een lijst aan van afkortingen en tekens die je in je notities gebruikt.

Dit wordt verder uitgediept in het thema "Welkom".

Trefwoorden     top    

Stappenplan

De gip is een complexe opdracht die je moet splitsen in een aantal kleinere taken. Brightbird ! vertelt je welke stappen je zeker in je plan moet zetten. Met een stappenplan bepaal je vooraf wat je wanneer zal doen. Het is een remedie tegen uitstelgedrag. Je begint op tijd aan de opdracht en verdeelt de beschikbare tijd evenwichtig over de verschillende taken.

Een stappenplan is zeker geen onveranderlijk document. Hanteer het op een flexibele wijze, maar zorg er steeds voor dat je voldoende tijd behoudt voor de taken die nog in het verschiet liggen.

Dit wordt verder uitgediept in het thema "Werkstuk".

Trefwoorden     top