Verwerken

Beperk, maar verwerk. Vroeger was het aanbod aan informatie beperkt. Met het internet is er een grote hoeveelheid informatie beschikbaar. In het hoofdstuk verzamelen wordt uitgelegd hoe je kan nagaan wat hiervan voor je gip bruikbaar is. Door het stellen van een goede onderzoeksvraag en geschikte deelvragen, door het verzamelen van de juiste informatie, ben je nu bij de verwerking aanbeland. Denk aan Bright Bird. Zij onderzocht tien nesten, maar baseerde haar ontwerp uiteindelijk op de informatie van drie nesten. Het is dus alleen de waardevolle of relevante informatie die je verder verwerkt.

In de verwerkingsfase zet je deze waardevolle informatie uit verschillende bronnen om in een logische, en goed gestructureerde tekst. Het is dus belangrijk dat je meerdere bronnen raadpleegt om een nieuwe kijk te bieden op een onderwerp.
Bronnen kunnen heel verschillend zijn: een interview, een tabel, een grafiek, een tekst, eigen onderzoek,.... In de menubalk vind je onder bronnen, taal- wis- en computerfaqs meer uitleg over het verwerken van de informatie uit deze bronnen.

Met behulp van je notitiekaarten en deelvragen breng je structuur in je materiaal. Het voordeel van de notitiekaarten is dat je ze op verscheidene manieren kan ordenen, bijvoorbeeld chronologisch, thematisch,... Je zoekt de juiste rangschikking om een antwoord te kunnen formuleren op je deelvragen.

In de loop van het onderzoek reflecteer je voortdurend op de reeds gezette stappen en stuur je eventueel bij. Trek zeker voldoende tijd uit voor een grondig reflectiemoment vooraleer je aan de eigenlijke realisatiefase begint.
Ga na of je over voldoende gegevens beschikt. Mogelijk spreken je bronnen elkaar tegen of wil je de deelvragen en onderzoeksvraag herformuleren vanuit een andere invalshoek. Overleg met je mentor of bijsturing nodig is of de tijd rijp is voor de volgende stap.

In de realisatiefase formuleer je aan de hand van de gevonden en verwerkte informatie in de eerste plaats een antwoord op de deelvragen. Pas dan kan je tot een algemeen besluit of conclusie komen waarmee je ook de hoofdvaag beantwoord hebt.

Jouw antwoord is klaar, nu moet je dit nog voorstellen aan de buitenwereld. Tips voor je presentatie krijg je in het volgende hoofdstuk.

De verwerkingsfase wordt verder uitgediept in het thema "Werkstuk".

top    

Citaat

"In der Beschränkung zeigt sich der Meister" (vertaling) schreef de Duitse romantische dichter Goethe in 1802. Vrij vertaald wordt dit "less is more" of beperk, maar verwerk.