Verzamelen

Vooraleer je informatie over je onderwerp kan verzamelen, moet je eerst goed weten waar je naar op zoek bent. In de gip zitten opgelegde taken, maar soms wordt er ook van je verwacht dat je zelf een onderwerp zoekt. Het ligt voor de hand dat je dan iets kiest dat je aanspreekt en dat met je opleiding te maken heeft. Voorkennis en interesse zorgen voor een goede start en helpen je mee doorheen deze complexe taak.

Ben jij bezeten van auto's of cosmetica of zijn senioren eerder jouw ding? Je begrijpt dat deze onderwerpen nog veel te ruim zijn. Voor je gip dien je ze verder af te bakenen. Dit doe je door het opstellen van een onderzoeks- of hoofdvraag.

Net zoals een auto bestaat uit portieren, vensters, een motor, banden, remmen enz., splits je een onderzoeksvraag ook in verschillende onderdelen of deelvragen. Met de antwoorden op je deelvragen moet je uiteindelijk een antwoord kunnen formuleren op je hoofdvraag.

Hou een brainstorm en noteer alles wat in je opkomt in een mindmap of spinschema. Dit helpt je bij het opstellen van je onderzoeks- en deelvraag.

Ga vervolgens na welke bronnen je kan raadplegen om een antwoord te kunnen vinden op je vragen. Raadpleeg meerdere geschikte bronnen, ga van eenvoudig naar complex, toon je creativiteit en gebruik eens een minder voor de hand liggende bron. Alleen met de juiste en volledige informatie kan je tot een goed besluit komen.

Werk met notitiekaarten om al je gevonden informatie op te slaan. Het is beter om in deze fase iets te veel te noteren. Vergeet de bronvermelding niet, noteer steeds waar je wat gevonden hebt.

Je bent al aardig op weg, maar de klus is nog niet geklaard. Begin op tijd aan de verwerking.

Trefwoorden

Brainstorm, mindmap en spinschema

Met een brainstorm geef je vliegensvlug weer wat je spontaan te binnen schiet wanneer je aan iets denkt. Noteer dit in een Een mindmap of spinschema. Deze schema's kunnen je helpen bij het opstellen van je onderzoeks- en deelvraag.

Dit wordt verder uitgediept in het thema "Welkom".

Trefwoorden     top    


Bronnen

Dit wordt verder uitgediept in het thema "Werkstuk", bekijk ook de rubriek bronnen.

Trefwoorden     top    

Hoofd- en deelvraag

Ben jij bezeten van auto's of cosmetica of zijn senioren eerder jouw ding? Je begrijpt dat deze onderwerpen nog veel te ruim zijn. Voor je gip dien je ze verder af te bakenen. Dit doe je door het opstellen van een onderzoeks- of hoofdvraag. Hier volgen enkele voorbeelden van onderzoeksvragen:

 • Is het wenselijk om dementie te voorspellen?
 • Heeft de hybride stadsauto een toekomst?

Omdat je kennis over het onderwerp dat je bestudeert in deze beginfase nog beperkt is, zal je onderzoeksvraag aanvankelijk ook vaag en beperkt zijn. Reflecteer daarom regelmatig op je hoofdvraag. Herformuleer ze, indien nodig. Bijvoorbeeld wanneer je in de loop van het onderzoek vaststelt dat je te veel of net te weinig informatie vindt,...Uiteindelijk moet je komen tot een duidelijk geformuleerde onderzoeksvraag die je kan beantwoorden. De hoofdvraag helpt je om heel gericht te zoeken naar informatie en om de juiste gegevens te selecteren. Besteed er dus voldoende aandacht aan, overleg eventueel met je begeleider.

Net zoals een auto bestaat uit portieren, vensters, een motor, banden, remmen enz., splits je een onderzoeksvraag ook in verschillende onderdelen of deelvragen. Zo kan je de vraag "Is het wenselijk om dementie te voorspellen?" opsplitsen in

 • Wat is dementie?
 • Hoe kan dementie worden voorspeld?
 • Zijn er voordelen verbonden aan het voorspellen van dementie?
 • Zijn er nadelen verbonden aan het voorspellen van dementie?

Bedenk zelf enkele deelvragen om uit te maken of de hybride stadsauto een toekomst heeft. Met de antwoorden op je deelvragen moet je uiteindelijk een antwoord kunnen formuleren op je hoofdvraag. Ook de deelvragen helpen je bij het verzamelen van de juiste informatie.

Meer informatie over dit onderwerp vind je in de prezi presentatie ! over het stellen van vragen.

Dit wordt verder uitgediept in het thema "Werkstuk".

Trefwoorden     top    

Notitie- en bibliografische kaart

Enkele noteertips kreeg je reeds bij de opgave. De informatie uit je bronnen verzamel je het best op notitiekaarten.

Je kan dit op papier doen of digitaal. Door digitaal te werken, wordt je informatie toegankelijker omdat je bijvoorbeeld op meerdere trefwoorden kan zoeken. Met knippen en plakken kopieer je eenvoudig je tekst van de notitiekaart naar je gip-bundel. Het programma OneNote (Cursus ! en video !) van microsoft biedt je bijvoorbeeld de mogelijkheid om digitaal te werken. Enkele voordelen van dit programma:

 1. Wanneer je tekst van een webpagina kopieert en in OneNote plakt, wordt de URL van de webpagina ook gekopieerd.

 2. Als je een hyperlink kopieert, blijft de functionaliteit behouden en wordt de koppeling niet als gewone tekst weergegeven.

 3. Soms wil je over een afbeelding of een schermopname van de bron beschikken. Dit kan ook in OneNote.

  • In je webbrowservenster (of een ander programmavenster) druk je op de Windows-logotoets + S.

  • Selecteer een gedeelte van je scherm met de muis.

  • De schermopname wordt automatisch in een afzonderlijk OneNote-venster opgenomen.

  • Je kan de schermopname ook op een specifieke pagina in OneNote plakken. Zet de aanwijzer gewoon op de gewenste plaats en klik op Schermopname in het menu Invoegen.

Op www.computeridee.nl/workshops/maak-een-database-met-gratis-software vind je een ander voorbeeld om te werken met digitale notitiekaarten.
De papieren versie bewaar je het best in een fichebak met bijvoorbeeld een alfabetische indeling.

Maak per trefwoord een notitiekaart. Op iedere kaart vermeld je bovenaan zeker het onderwerp van de fiche en een beknopte, maar eenduidige verwijzing naar de bron (naam auteur, belangrijkste trefwoord uit de titel, de pagina).

Vervolgens geef je samengevat de nuttige informatie weer die je hebt gevonden. Voor het samenvatten raadpleeg je de rubriek taal. Van iedere bron maak je ook een bibliografische steekkaart. Hierover wordt meer uitleg gegeven in de rubriek bronnen.Dit wordt verder uitgediept in het thema "Werkstuk".

Trefwoorden     top