Wisfaqs

Wil je het beter doen dan Gaston en Leo? Bekijk dan even de hoofdstukken onder "wisfaqs", zie het uitklapmenu bovenaan.
Voor alle opdrachten wiskunde geldt bovendien dat je de juiste lees- en schrijfstrategie moet toepassen.

Soms zal het nodig zijn om meerdere hoofdstukken te raadplegen. Zo vind je onder Pythagoras wel zijn stelling, maar voor de uitleg over machten en driehoek wordt verwezen naar de desbetreffende hoofdstukken.

Voor rekenkundige bewerkingen, zoals vermenigvuldigen en delen, worden verschillende tekens gebruikt. In deze tabel vind je een overzicht.

0p deze wisfaqspagina vind je onder de rubriek hulpmiddelen beknopt handige tips en links. Onder de rubriek trefwoorden worden enkele begrippen toegelicht. Enkele sites om jouw problemen met wiskunde op te lossen, remediŽren, of om je vast te bijten in moeilijkere wiskundige problemen, verdiepen, vind je onder remediŽren en verdiepen.

Hulpmiddelen

Rekenmachine

Trefwoorden

kolom

De afstanden tussen de verschillende steden kan je
verticaal aflezen van de kolommen en horizontaal van
de rijen. Je ziet verticaal drie kolommen en horizontaal
vier rijen in deze
afstandentabel

Rekenkundige bewerkingen: overzichtstabel

Rekenkundige bewerkingen Wiskundige notatie Notatie computer en rekenmachine Voorbeeld Benaming
Optellen
+
+
7 + 3 = 10
7 en 3 zijn termen, 10 is de som
Aftrekken
-
-
10 - 7 = 3
10 en 7 zijn termen, 3 is het verschil
Vermenigvuldigen
x of .
*
3 . 10 = 30
3 en 10 zijn factoren, 30 is het product
Delen
: of / of ÷
/
30 / 3 = 10
30 is het deeltal en 3 is de deler, 10 is het quotiŽnt
Machtsverheffen
xn uitleg
^
23 = 8
2 is het grondtal, 3 is de exponent, 8 is de macht.
Worteltrekken
uitleg
3x of je kunt x herschrijven als x1/3. In Excel wordt dat dan x^(1/3).
9 = 3 en 38 = 2 en 8^(1/3)=2
Van het groene voorbeeld is 9 het grondtal en 3 de vierkantswortel. Van het rode voorbeeld is 8 het grondtal en 2 de derdemachtswortel.

Afhankelijk van de opdracht is je resultaat een som, een verschil, een product,...

Rekenvolgorde

Om volgende oefening te kunnen oplossen moet je de rekenvolgorde kennen.
6(-5∑-3+1)+1 ≤

  • Stap 1. Haken wegwerken
  • Stap 2. Machten en worteltrekking
  • Stap 3. Vermenigvuldigen en delen
  • Stap 4. Som en verschil
  • Gelijkwaardige bewerkingen: van links naar rechts werken


Je kan dit onthouden met het ezelsbruggetje "Hoe Moeten Wij Van De Onvoldoendes Afkomen". Er is gelijkwaardigheid tussen de bewerkingen met dezelfde kleur. De voorrang wordt dan bepaald door het lezen van links naar rechts, dus wat links staat, voer je eerst uit.

Je kan dit ook nog uitgebreider ! lezen. Een filmpje ! legt je de rekenvolgorde op een eenvoudige manier uit. Ga met de oefeningen ! na of je de theorie hebt begrepen.

Symbolen in de wiskunde

Symbool Uitgesproken als Voorbeeld
=
is gelijk
2 + 3 = 5
niet gelijk aan
2 5
<
kleiner dan
2 < 12
kleiner dan of gelijk aan
2 2,4,6,...
>
groter dan
3500 > 500
groter dan of gelijk aan
3500 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500
Π
pi (3,14)
Oppervlakte cirkel: Π. r≤

Č
promille
In BelgiŽ mag je bloedalcoholgehalte wettelijk gezien 0.5 Č niet overstijgen.
r
straal
Oppervlakte cirkel: Π. r

Turven

Bij turven geef je met streepjes aan hoe vaak een bepaald antwoord of verschijnsel zich in een onderzoek voordoet, bv. III (d.i. drie keer), IIIII (d.i. vijf keer). Om het overzichtelijk te houden bij grote aantallen komt er een spatie na vijf streepjes, dus IIIII IIIII (d.i. tien keer). Om het nog duidelijker te maken kruist het vijfde streepje de andere vier, bv. IIII IIII IIII (d.i. 14 keer). Bij math4all !krijg je meer uitleg over de statistische verwerking van informatie met een turftabel.

RemediŽren en verdiepen