Presentatie

Nu je al je informatie verzameld en verwerkt hebt, kan je beginnen aan de presentatie ervan.

Sowieso moet je een schriftelijke weerslag maken in de vorm van een gip-bundel.

Deze ga je vervolgens mondeling verdedigen voor een jury.

Ter ondersteuning hiervan kan je een spreektekst gebruiken of kiezen voor een meer creatieve vorm, zoals: een powerpointpresentatie, een website, een tentoonstelling,... Je hebt dus meerdere vormen om je gip te presenteren.