Afkortingen

Op deze pagina krijg je een overzicht van gebruikte afkortingen en een lijst ! van samenstellingen met een afkorting, zoals tv-kijken. Meer uitleg over de soorten afkortingen en hun juiste schrijfwijze krijg je van de taaltelefoon !. O.m. afkorting.nl ! kan je helpen bij het vinden van de betekenis van een bepaalde afkorting. Voor afkortingen uit de onderwijswereld helpt o.m. wikipedia ! je.

Overzicht van gebruikte afkortingen

Onderstaande afkortingen worden op deze website of in de cursus gebruikt:

 • a.d.h.v.: aan de hand van
 • Afkortingen bij werkwoorden !
 • aso, bso, tso: algemeen/beroeps/technisch secundair onderwijs
 • bbp: definitie ! en kritiek !.
 • bijv.: bijvoorbeeld
 • bric-landen: ! Verwijst naar vier landen die zich in een vergelijkbaar stadium
  van economische ontwikkeling ! bevinden, namelijk BraziliŽ, Rusland, India en China.
  Ze worden ook wel de "Grote Vier" genoemd.
 • btw: belasting over de toegevoegde waarde
 • bv.: bijvoorbeeld
 • cv (meervoud cv's): curriculum vitae
 • dhr.: de heer
 • d.i.: dat is of dit is
 • d.m.v.: door middel van
 • d.w.z.: dat wil zeggen
 • EHBO: Eerste Hulp bij Ongelukken
 • faq: frequently asked questions. Hier wordt op een website antwoord gegeven op veelgestelde vragen
 • ID-kaart: identiteitskaart
 • Inernationaal Energie Agentschap (OESO) ! Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
 • m.a.w. : met andere woorden
 • m. ! : meneer
 • mevr. : mevrouw
 • mw. ! : mevrouw.
 • n.Chr. : na Christus
 • N.N. : nomen nescio, d.w.z. "een ongenoemde"
 • n.v.t. : niet van toepassing
 • OESO : !
 • okť en OK !
 • o.m. : onder meer
 • p.: pagina
 • pf.: wordt in de cursus gebruikt voor portfolio
 • s.d.: sine data, d.w.z. "er is geen jaartal"
 • s.l.: sine loco, d.w.z. "er is geen plaats van uitgave"
 • s.n.: sine nomine, d.w.z. "er is geen titel"
 • s.p.: sine pagina, d.w.z. "er zijn geen paginanummers"
 • sq.: sequens / sequentes, d.w.z. "het, de volgende": bv. de volgende pagina of indien er sqq. staat, betekent dit de volgende pagina's.
 • t.o.v.: ten opzichte van, ten overstaan van
 • VDAB: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
 • VN : Verenigde Naties. Deze wereldorganisatie verenigt de meeste staten en heeft als voornaamste doel het zorgen voor wereldvrede.
 • VS : Verenigde Staten, een federale staat in Noord-Amerika.
 • VRT: Vlaamse Radio- en Televisieomroep

Dit wordt verder uitgediept in het thema "Werkstuk".

top