BIN-norm

Stel je eens voor dat alles onvoorspelbaar was. Je leest een brief, maar je weet niet waar de gegevens van de afzender staan of waar je kan terugvinden wanneer de brief werd geschreven. Je leest een verslag, maar er zijn geen afspraken over de plaats waar de naam van de auteur wordt vermeld,... Het leven zit vol verrassingen, maar soms is enige houvast, zijn regels en afspraken nuttige instrumenten. Daarom ben je ook bij het schrijven van allerhande documenten gebonden aan richtlijnen. Er zijn internationale, maar ook nationale afspraken. In BelgiŽ worden deze afspraken opgesteld door het Belgisch Instituut voor Normalisatie.

Dit instituut heeft in de BIN-norm vastgelegd volgens welke regels jij je brieven, gip-bundel, bibliografie,...moet schrijven. Het is een nationale norm, dus een brief van een Nederlandse vriend kan hiervan een beetje afwijken. Daarnaast zorgen de verschillende huisstijlen ook voor diversiteit in de uniformiteit.

Met een huisstijl treedt een organisatie als een eenheid naar buiten. Soms wijkt een huisstijl lichtjes af van de BIN-norm. Klik op onderstaande afbeeldingen en vind meer uitleg over deze norm en de toepassing ervan door de verschillende organisaties. Zoals je zal kunnen vaststellen zijn er soms kleine verschillen. Informeer dus steeds naar de gebruikte huisstijl (lettertype, marges, spaties,...).


                                      

Wanneer er geen specifieke stijl wordt gevraagd, kan je vrij kiezen. Doe dit met zorg. Hou bijvoorbeeld rekening met het doel van je tekst. Zo is je gip-bundel een zakelijke of formele tekst. Dit vraagt eerder een sober lettertype.
Blijf ook consequent bij een gemaakte keuze. Behoud bijvoorbeeld de datumnotatie dd-mm-jjjj en wissel deze niet af met de internationale code jjjj-mm-dd. Als je in een brief na de aanspreking geen komma zet, zoals de BIN-norm dit voorschrijft, dan komt er ook geen komma na de slotformule, enz.

Dit wordt verder uitgediept in de thema's "werk en werkstuk".

top