Stijlfouten

Een stijlfout is een onbewuste afwijking van de "gewone" manier van zeggen. Handel bewust, dan heb je te maken met een stijlfiguur ! . Er bestaan verschillende stijlfouten, raadpleeg hiervoor het overzicht ! of hulpmiddelen ! voor meer voorbeelden.

Overzicht van de belangrijkste stijlfouten

Overzicht     top    

Congruentiefout

Een groep mensen, dieren, dingen wordt niet als 1 groep gezien, maar als meervoud.

Voorbeeld
Een aantal mensen zien ziet deze fout.

Overzicht     top    

Contaminatie

De letterlijke betekenis van contaminatie is besmetting. Als stijlfout betekent het dat je twee zaken samen zet, terwijl die niet mogen gecombineerd worden, omdat ze bij iets anders horen. Er treedt m.a.w. een besmetting op.

Voorbeeld:
Desondanks de onafhankelijkheidsverklaring landden Britse troepen in Vietnam.
Ondanks de onafhankelijkheidsverklaring landden Britse troepen in Vietnam.

Voorbeeld:
Zich voordoen, maar voorvallen. Dus: als het zich voorvalt en als het zich voordoet.

  1. Theorie

Dit wordt verder uitgediept in het thema "werkstuk".

Overzicht     top    

Inconsistentie

Voorbeeld:
Dank u voor jullie aandacht.

Dit wordt verder uitgediept in het thema "werkstuk".

Overzicht     top    

Tautologie

Bij een tautologie gebruik je onnodig twee of meer woorden met dezelfde betekenis.

Foute tautologieŽn dienen geen enkel doel. Bijvoorbeeld: Hij is rijk, maar hij heeft echter weinig vrienden. Voorbeeld:
Toch gingen ze de volgende dag gewoon weer werken.
...,maar uit protest wordt dit echter geblokkeerd door de Griekse parlementsleden van de Europese Unie.

  1. Theorie

Dit wordt verder uitgediept in het thema "werkstuk".

Overzicht     top    

Hulpmiddelen

Oefenen kan je met cambiumned !