De mondelinge presentatie

Onder trefwoorden wordt dieper ingegaan op enkele aspecten van het mondeling presenteren. Op volgende sites vind je eveneens tal van tips voor een goede mondelinge presentatie.

Trefwoorden

Trefwoorden     top    

Stemgebruik.

Stemgebruik    Trefwoorden     top    

Articulatie.

 • Spreek de eindmedeklinkers uit.
  Juist: dat, wat, goed
  Fout: da, wa, goe

 • Ook de beginletters spreek je uit.
  Juist: ik heb
  Fout: 'k heb

 • Raadpleeg ook uitspraak !

Stemgebruik    Trefwoorden     top    

Spreektempo.

 • Vervang stopwoorden, zoals euh, dus, ... door pauzes.

 • Hou een gelijkmatig tempo aan.

 • Zenuwen jagen je op, waardoor je te vlug gaat praten.

Stemgebruik    Trefwoorden     top    

Houding.

Trefwoorden     top    

Lichaamshouding.

Houding    Trefwoorden     top    

Handen.

 • Je handen ondersteunen op een rustige wijze je uitleg.

 • Soms helpt het wanneer je een pen of iets anders vasthoudt, maar begin hiermee niet te spelen.

 • Je handen horen niet voor je mond of in je haar.

Houding    Trefwoorden     top    

Taalgebruik.

Taalgebruik    Trefwoorden     top    

Spreekangst.

Spreekangst is een normaal fenomeen of verschijnsel. Ook acteurs, zangers, politici en je leerkracht hebben er last van. Een goede dosis spreekangst gaat immers gepaard met de nodige adrenaline wat je nodig hebt om vlot te kunnen spreken. Je beschikt dan over positieve faalangst. Blokkeer je dan heb je last van negatieve faalangst. Volgende tips helpen je om te komen tot een goede dosis spreekangst:

 1. Oefening baart kunst: spreek dus regelmatig
 2. Begin met kleine, eenvoudige opdrachten
 3. Leer je ontspannen
 4. Bereid je goed voor
 5. Volg je dagelijkse routine
 6. Zorg voor voldoende nachtrust en vermijd een hongerige of overvolle maag (mens sana in corpore sano)
 7. Drink wat water voor je gaat spreken, zo vermijd je een droge mond
 8. Bekijk je publiek als gewone mensen, dikwijls weten ze niet dat je zenuwachtig bent
  of een fout gemaakt hebt
 9. Bouw voldoende stiltes in
 10. Denk positief, wees overtuigd van je kunnen

Dit wordt verder uitgediept in het thema "Welkom".

Trefwoorden     top