Procent en regel van drie

Op het eerste gezicht lijkt het of je bij het werken met procenten telkens andere bewerkingen moet maken. In werkelijkheid kan je steeds de regel van drie toepassen, raadpleeg hiervoor de instructiekaart van pavportaal.

Het percentage is een relatief getal. Soms kan het nuttig zijn om hiermee te werken.

Om dit alles verder te verduidelijken, vind je op deze pagina enkele concrete voorbeelden, enkele Hulpmiddelen, toepassingen en oefeningen

Dit wordt verder uitgediept in de thema's "welkom, werk en wonen".

Hulpmiddelen     Oefeningen    Toepassingen     Voorbeelden    top    

Voorbeelden

Een percentage op een getal berekenen.

Wie een woning wil kopen, moet weten hoeveel geld hij of zij mag lenen. Men gaat ervan uit dat de totale maandelijkse leninglast niet groter dan één derde (33 %) van het gezinsinkomen mag zijn.

33% op een inkomen van 1000 euro of hoeveel is 33% VAN 1000 euro?

100% --> 1000 euro
    1% --> 1000 euro / 100 %
  33% --> 1000 euro / 100 % * 33% = 330 euro


Je kan dit met deze eenvoudige oefening ! en met deze vraagstukken ! inoefenen.

Maak eventueel gebruik van dit programma dat voor jou de procenten berekent.

Hulpmiddelen     Oefeningen    Toepassingen     Voorbeelden    top    

Bereken hoeveel procent een getal van een ander getal is.

Voor de aanschaf van een vakantieverblijf zal je maandelijks 450 euro moeten betalen. Je wil weten hoeveel procent van je maandinkomen (1500 euro) dit is.

Hoeveel procent is 450 euro VAN 1500 euro?

1500 euro --> 100%
      1         --> 100 % / 1500 euro
  450 euro --> 100 % / 1500 euro * 450 euro = 30 %


Maak eventueel gebruik van dit programma dat voor jou berekent hoeveel procent een getal van een ander getal is. Je kan er je eigen oefeningen mee maken.

Hulpmiddelen     Oefeningen    Toepassingen     Voorbeelden    top    

Bereken een getal waarvan een ander getal een percentage is.

Om de intrest op je hypothecaire lening te beperken, leen je maar voor 80% van de aankoopprijs. Je moet dus 20% van de aankoopprijs zelf financieren. Je beschikt over 35 000 euro. Geef de maximale aankoopprijs waarvoor je een lening met een lagere intrest (80% van de aankoopprijs lenen, 20% zelf financieren) kan afsluiten.

Van welk bedrag is 35 000 euro 20%?

20%    --> 35 000 euro
  1%    --> 35 000 euro / 20%
100%  --> 35 000 euro / 20% * 100% = 175 000 euro


Maak eventueel gebruik van dit programma om dit voor jou uit te rekenen.

Hulpmiddelen     Oefeningen    Toepassingen     Voorbeelden    top    

Hulpmiddelen

Hulpmiddelen     Oefeningen    Toepassingen     Voorbeelden    top    

Toepassingen.

Hulpmiddelen     Oefeningen    Toepassingen     Voorbeelden    top    

Oefeningen.

Hulpmiddelen     Oefeningen    Toepassingen     Voorbeelden    top