Bronvermelding

Bij een bronvermelding geef je de oorsprong van jouw informatie. Je vermeldt dus welke bronnen je hebt gebruikt voor jouw werk. Het is belangrijk dat je je bronnen goed noteert. Dit doe je volgens regels, afhankelijk van de methode die je hebt gekozen. Maak voor iedere geraadpleegde bron een bibliografische steekkaart. Achteraan je werkstuk neem je een bibliografie of literatuurlijst op.

Trefwoorden

Trefwoorden    Trefwoorden NBN-norm     top    


Waarom je bronnen goed noteren?

 1. Als auteur of schrijver:
  • je kan achteraf controleren of je de informatie juist hebt weergegeven,
  • je weet steeds welke bronnen je reeds hebt geraadpleegd,
  • je kan niet beschuldigd worden van plagiaat.
 2. De lezer kan:
  • zien of je verschillende bronnen hebt geraadpleegd,
  • nagaan waar de informatie vandaan komt,
  • controleren of de informatie juist is overgenomen,
  • extra informatie opzoeken in jouw bronnen.
Trefwoorden    Trefwoorden NBN-norm     top    


Welke methoden van bronvermelding bestaan er? NBN, APA,...

Om misverstanden te voorkomen werden er regels afgesproken over hoe je een bron juist moet weergeven. Toch zal je merken dat er in de praktijk verschillende methoden of stijlen van bronvermelding zijn. Je kan dit vergelijken met de verschillende manieren waarop we rijden: in Engeland wordt er links gereden, in BelgiŽ rijd je rechts. Belangrijk is dat je in je werkstuk consequent blijft en je aan dezelfde methode of stijl houdt.

In het bedrijfsleven wordt regelmatig de BIN- of NBN-norm gebruikt.
Hogescholen en universiteiten gebruiken dikwijls de APA-methode, maar soms ook nog andere stijlen.

Trefwoorden    Trefwoorden NBN-norm     top    


Bronvermelding volgens de NBN-norm

Je hebt gekozen voor de BIN- of NBN-norm, die vaak wordt gebruikt in rapporten van het bedrijfsleven.
Je kan verschillende brontypes raadplegen, zoals: afbeeldingen, boeken, het internet,... Voor de belangrijkste brontypes vind je op deze site onder trefwoorden NBN-norm de wijze van bronvermelding volgens deze norm.
Soms zal je, bij het raadplegen van je bron, vaststellen dat je bepaalde gegevens, zoals de naam van de auteur of de plaats van uitgave, niet kan terugvinden. In dat geval gebruik je afgesproken afkortingen.
Het jaar van uitgave of de nummering van pagina's in een boek of tijdschrift vind je soms in Romeinse cijfers.

Trefwoorden    Trefwoorden NBN-norm     top    


Trefwoorden NBN-norm, volgens brontype.

Trefwoorden     top    


Afkortingen, NBN-norm

Soms zal je vaststellen dat je bepaalde gegevens, zoals de naam van de auteur of de plaats van uitgave, niet kan terugvinden. Het kan ook zijn dat er meer dan ťťn auteur is. Dan maak je gebruik van volgende afkortingen.

 • e.a. : d.w.z. "en anderen", wanneer er meerdere auteurs zijn.
 • N.N. : nomen nescio, d.w.z. "een ongenoemde", wanneer de auteursnaam ontbreekt.
 • s.d.: sine data, d.w.z. "er is geen jaartal", wanneer het jaartal ontbreekt.
 • s.l.: sine loco, d.w.z. "er is geen plaats van uitgave"
 • s.n.: sine nomine, d.w.z. "er is geen titel"
 • s.p.: sine pagina, d.w.z. "er zijn geen paginanummers"
Trefwoorden    Trefwoorden NBN-norm     top    


Boek, NBN-norm

Algemeen:
NAAM, V., Titel, Eventuele ondertitel, Uitgeverij, Plaats van uitgave, het jaartal van de uitgave, het aantal pagina's.

Concreet voorbeeld:
VAN OERS, J., Vlinderpark alzheimer, over dementie, Lannoo, Tielt, 2006 , 160 pagina's.Al deze gegevens vind je vooraan in het boek: op de titelpagina en de achterzijde hiervan. Het jaar van uitgave is het jaartal achter het copyrightteken: de omcirkelde c of ©. Zijn er meerdere jaren, dan neem je het meest recente.

Soms zal je vaststellen dat je bepaalde gegevens, zoals de naam van de auteur of de plaats van uitgave, niet kan terugvinden. Dan maak je gebruik van volgende afkortingen.

In het jaartal of als paginanummer vind je soms Romeinse cijfers. Volgende sites helpen je bij het ontcijferen ervan.

Dit programma ! zet samen met jou de stappen om te komen tot een goede bronvermelding.

Dit wordt verder uitgediept in het thema "Werkstuk".

Trefwoorden    Trefwoorden NBN-norm     top    


Internetbron, NBN-norm

Algemeen:
NAAM, V., Titel. Internet, datum van publicatie of van laatste revisie , (http-adres tussen haakjes).

Concreet voorbeeld:
PIEDFORT, D., Samenleving: 'Music For Life' is klaar voor De Warmste Week. Internet, 13/12/2017,
(http://www.wablieft.be/krant/archief/2009-05-27/2018-11-01/0/0/music+for+life).

Soms zal je vaststellen dat je bepaalde gegevens, zoals de naam van de auteur of de plaats van uitgave, niet kan terugvinden. Dan maak je gebruik van volgende afkortingen.

In het jaartal of als paginanummer vind je soms Romeinse cijfers. Volgende sites helpen je bij het ontcijferen ervan.

Dit programma ! zet samen met jou de stappen om te komen tot een goede bronvermelding.

Dit wordt verder uitgediept in het thema "Werkstuk".

Trefwoorden    Trefwoorden NBN-norm     top    


Krantenartikel, NBN-norm

Algemeen:
NAAM, V., Titel van het artikel, Titel van de krant, datum, p.

Concreet voorbeeld:
JRD, Spel laat scholieren nadenken over handicaps, Het Belang van Limburg, 2007-10-06, p. 10.Soms zal je vaststellen dat je bepaalde gegevens, zoals de naam van de auteur of de plaats van uitgave, niet kan terugvinden. Dan maak je gebruik van volgende afkortingen.

In het jaartal of als paginanummer vind je soms Romeinse cijfers. Volgende sites helpen je bij het ontcijferen ervan.

Dit wordt verder uitgediept in het thema "Werkstuk".

Trefwoorden    Trefwoorden NBN-norm     top    Mondelinge bron, NBN-borm

Een interview is een voorbeeld van een mondelinge bron. Je vermeldt eerst de naam van de persoon die je hebt geÔnterviewd, (interview), plaats en datum.

Concreet voorbeeld:
Peeters, M. (interview), Antwerpen, 28 februrari 2012.

Dit wordt verder uitgediept in het thema "Werkstuk".

Trefwoorden    Trefwoorden NBN-norm     top    


Romeinse cijfers

In het jaartal of als paginanummer vind je soms Romeinse cijfers. Volgende sites helpen je bij het ontcijferen ervan.

Trefwoorden    Trefwoorden NBN-norm     top    


Tijdschrift, NBN-norm

Algemeen:
NAAM, V., Titel van het artikel, Titel van het tijdschrift, de jaargang, eventueel het nummer van de aflevering en de begin- en eindpagina van het artikel.

Concreet voorbeeld:
N.N., Zonnepanelen, de installatie ontrafeld, Test Aankoop, 2011 , nr. 544, p. 12-18.Soms zal je vaststellen dat je bepaalde gegevens, zoals de naam van de auteur of de plaats van uitgave, niet kunnen terugvinden. Dan maak je gebruik van volgende afkortingen.

In het jaartal of als paginanummer vind je soms Romeinse cijfers. Volgende sites helpen je bij het ontcijferen ervan.

Dit wordt verder uitgediept in het thema "Werkstuk".

Trefwoorden    Trefwoorden NBN-norm     top    


Bronvermelding volgens de APA-methode

Hogescholen en universiteiten gebruiken dikwijls de APA-methode, maar soms ook nog andere stijlen. De APA-methode werd ook geÔntegreerd in Word, bekijk eventueel deze animatie.
In dit programma heb je de gegevens maar in te voeren en het maakt voor jou de bronvermelding volgens de APA-methode.

Trefwoorden    Trefwoorden NBN-norm     top    


Bibliografie, NBN-norm

Achter in het werkstuk wordt er een bibliografie, bronnen- of literatuurlijst opgenomen. Hierin worden alle gebruikte bronnen opgesomd.

Om het overzichtelijk te houden voor de lezer, groepeer je je bronnen volgens brontype, hieronder volgt een voorbeeld.

Bibliografie

 • Boeken

 • HUYSE, L., 24 november 1991. De betekenis van een verkiezingsuitslag, Kritak, Leuven, 1992 , 67 pagina's.
  VAN OERS, J., Vlinderpark alzheimer, over dementie, Lannoo, Tielt, 2006 , 160 pagina's.
 • Tijdschriften

 • ...

Binnen ieder brontype rangschik je alfabetisch op de auteursnaam. Indien die niet gekend is, rangschik je op het eerste woord van de titel dat geen lidwoord! is.

In BelgiŽ worden voorvoegsels als de, van de en van der als vaste onderdelen van de naam gezien. Namen met zulke voorvoegsels worden onder de v geÔndexeerd of gerangschikt. Hiernaast staat een voorbeeld afgebeeld.


Dit wordt verder uitgediept in het thema "Werkstuk".

Trefwoorden    Trefwoorden NBN-norm     top    Bibliografische steekkaart

Iedere keer als je informatie vindt die je wil gebruiken in jouw werkstuk, is het verstandig om direct de bron op te nemen in de bibliografie. Je kan er ook voor kiezen om de brongegevens eerst te noteren op een steekkaart.

Je maakt dan voor iedere bron een bibliografische kaart. Wat op je bibliografische kaart komt te staan, hangt af van je type bron. Grosso modo kan je wel stellen dat volgende informatie op iedere bibliografische kaart is terug te vinden: naam van de auteur, titel van het werk, brontype, datum van verschijnen.

Ook voor het bijhouden van informatie over je onderwerp, kan je met steekkaarten werken. Op deze notitiekaarten geef je een beknopte, maar eenduidige verwijzing naar de bibliografische kaart: naam auteur, belangrijkste trefwoord uit de titel, de pagina.

Je kan de papieren versies van je kaarten rangschikken in een fichebak of werken met een digitaal systeem.

Trefwoorden    Trefwoorden NBN-norm     top