Word

Word is het tekstverwerkingsprogramma van Microsoft. Met dit programma kan je je brieven, teksten, e.a. typen ! Met OKÚ lukt dit je wonderwel, het staat voor Wordbestand openen, opslaan ! en kopiŰren. Vergeet dus geknoei en "Oei,ik ben alles kwijt, want ik heb mijn tekst niet bewaard." Heb je nog maar weinig met Word gewerkt, begin dan met het bekijken van deze animatie !.

Wil je beter leren werken met het tekstverwerkingsprogramma Word, raadpleeg dan de site gratiscursus of de site van khleuven !. Hulp krijg je ook door op het toetsenbord op "F1" te drukken of in de menubalk op "Help" te klikken, je roept dan het "Helpmenu" op. Door veel te oefenen geraak je vertrouwd met dit programma.

Word biedt tal van toepassingen bij het verwerken van je teksten, de belangrijkste vind je onder trefwoorden. Of maak je liever eerst een begintoets (Word 2007) ! of begintoets (Word 2010)? ! http://www.computerbrevet.nl/eentoets.php?toetsid=123

Trefwoorden

Afbeelding invoeren

Fleur je teksten op met illustraties of afbeeldingen. Op gratiscursus ! kom je te weten hoe je dit moet aanpakken.

Dit wordt verder uitgediept in het thema "Welkom".

Trefwoorden     top    

Alineateken, handig bij de opmaak

Klik op het alineateken in het lint. Je krijgt dan de verborgen (opmaak)tekens te zien.

Dit wordt verder uitgediept in het thema "Welkom".

Trefwoorden     top    

Basiscursus: een brief

Deze animatie ! helpt je bij het schrijven van je eerste brief in Word.

Dit wordt verder uitgediept in het thema "Werk".

Trefwoorden     top    

Bronvermelding

Voor je gip in het secundair en voor je scriptie in het hogeronderwijs moet je goed noteren welke bronnen je hebt geraadpleegd. In Word werd de APA-methode ! ge´ntegreerd.

Dit wordt verder uitgediept in het thema "Werk".

Trefwoorden     top    

Inhoudsopgave

Je kan heel wat tijd besparen door het aanmaken van een inhoudsopgave te automatiseren. In word doe je dit door je titels in een kopstijl te zetten. Op deze site krijg je hierover een goede uitleg.

Dit wordt verder uitgediept in het thema "Werkstuk".

Trefwoorden     top    

Kader

In Word is het mogelijk om een illustratie of je tekst in een kader te plaatsen, je titel op te fleuren met een rand, enz. Meer uitleg vind je op deze site. !Dit wordt verder uitgediept in het thema "Werk".

Trefwoorden     top    

Kop- en voettekst, paginanummer

Wil je in word aan de slag met het aanmaken van kop- en voetteksten ! en het automatisch toevoegen van een paginanummer ! , bekijk dan deze animatie voor word 2007.

Dit wordt verder uitgediept in het thema "Werk".

Trefwoorden     top    

Lettertype

Word biedt je de keuze tussen tientallen lettertypes of fonts. Bovendien kan je de kleur en de grootte van je letters aanpassen. Je kan ze onderstrepen, in het cursief of in het vet zetten.
In Word heb je verschillende werkwijzen om het lettertype aan te passen. Ofwel klik je in het menu bovenaan op lettertype, zie op de afbeelding hieronder in het rood aangeduid.

Ofwel zet je de tekst waarvan je het lettertype wil wijzigen in blok.
Klik vervolgens met de rechtermuisknop en klik in het menu op lettertype. Je krijgt dan verschillende mogelijkheden om je lettertype aan te passen, je kan hiermee bv. ook T4 of m2 schrijven.

Over deze mogelijkheden en andere teksteffecten gaat deze animatie voor word 2007. Voor meer uitleg is deze site beslist een aanrader.

Dit wordt verder uitgediept in het thema "Werk".

Trefwoorden     top    

Marges

Het is handig om een brede linkerkantlijn te hebben in documenten die je wil perforeren om ze in een map te klasseren. In een worddocument staan de linker- en rechterkantlijn standaard ingesteld op 2,5 cm. Hoe je dit in word 2007 kan aanpassen, leer je met deze animatie en met behulp van deze site beslist een aanrader.

Dit wordt verder uitgediept in het thema "Werk".

Trefwoorden     top    

Noten

Een bronvermelding en woordverklaring kan je in voet- en eindnoten zetten. Meer informatie over het aanmaken van deze noten vind je op deze animatie ! en op deze ! site over word 2010.

Dit wordt verder uitgediept in het thema "Welkom".

Trefwoorden     top    

Opslaan

Sla een nieuw document steeds op en bewaar het regelmatig! Gebruik de gratiscursus ! voor meer uitleg. Bewaar bovendien op een andere drager een kopie van je bestand. Voorbeelden van andere dragers zijn:

  • een andere harde schijf
  • een USB-stick
  • je mailbox

Dit wordt verder uitgediept in het thema "Welkom".

Trefwoorden     top    

Opsommingstekens, nummering, lijsten, inspringen

Soms wordt je tekst leesbaarder door informatie in een opsomming of lijsten weer te geven. Je kan dit door opsommingstekens te gebruiken of door te nummeren, al dan niet in meerdere niveaus. Hierbij is het ook mogelijk om de lijst te laten inspringen. Hoe je dit alles doet, kan je lezen op deze site. !

Dit wordt verder uitgediept in het thema "Werk".

Trefwoorden     top    

Pagina-einde

Indien je bij het schrijven van een tekst meerdere pagina's nodig hebt, zorg je dat de gegevens die bij elkaar horen (bijv. in een cv de persoonlijke gegevens, studies,ů) bij elkaar blijven. Desgevallend breng je een pagina-einde aan.

Begin een nieuwe pagina met de sneltoetsencombinatie ctrl + enter. Uitleg over andere opties vind je hier. !

Dit wordt verder uitgediept in het thema "Werk".

Trefwoorden     top    

Regelafstand of interlinie

Uitleg over de regelafstand of interlinie vind je op deze site. !
Trefwoorden     top    

Spaties

Er komt geen spatie voor een punt, komma, puntkomma, dubbele punt, vraagteken en uitroepteken. Erna komt wel een spatie.

Ik ben gisteren naar de infosessie geweest. De directeur gaf toelichting bij de nieuwe maatregelen.
Morgen zie ik Wendy, Bart en Suzy.
Ik ga nu naar huis om het eten klaar te maken; daarna kan ik nog bij enkele vrienden langsgaan.
Deze combinatie werd hem fataal: seks, drugs, rock-'n-roll en vet eten.
Weet jij waar ik het boek kan vinden? Ik heb overal gezocht.
Wat een onzin! Daar geloof ik niks van.


Voor en na een gedachtestreepje komt een spatie, tenzij er een komma na het gedachtestreepje staat.

Een halalhypotheek is een hypotheek waarbij - in overeenstemming met islamitische voorschriften - geen rente ge´nd wordt.
We hebben op zolder nog een schilderij - vermoedelijk uit de achttiende eeuw -, een beeldhouwwerkje en een horloge gevonden.


Voor en na een beletselteken komt doorgaans een spatie, maar er komt geen spatie voor als een deel van een woord wordt weggelaten. Er komt geen spatie na een beletselteken als er een vraagteken of uitroepteken op volgt.

Nee maar ... heb ik dat echt gezegd?
Wel godvů!


Bij aanhalingstekens en haakjes komt er geen spatie achter het openende teken en voor het afsluitende teken. Er komt normaal gezien wel een spatie voor het openende teken en na het afsluitende teken, maar als er een leesteken op volgt, komt ook daar geen spatie. In het midden van een woord komt er geen spatie voor of na een haakje.

Ze riep: 'Ga je mee naar huis?' Waarop hij antwoordde: 'Nee, ik blijf nog even.'
Wij zullen voor u een energieprestatiecertificaat (EPC) opstellen.
'Nee', riep hij, 'ik blijf nog even.'
Binnenkort moet het project op kruissnelheid komen (studiewerk, sensibilisering, productie en installatie).
Gezocht: maatschappelijk werk(st)er.

Bron: https://www.taaltelefoon.be/leestekens-spaties
Trefwoorden     top    

Sjablonen

Voor een cv, sollicitatiebrief, je gip-bundel,... kan je de sjablonen ! van Word gebruiken.

Dit wordt verder uitgediept in het thema "Werkstuk".

Trefwoorden     top    

SmartArt

Met de functie SmartArt ! kan je allerhande schema's !maken.

Dit wordt verder uitgediept in het thema "Welkom".

Trefwoorden     top    

Sneltoetsen

Op deze pdf-file ! krijg je een overzicht van sneltoetsen in Word. Door op de alt-toets te drukken krijg je op het lint de cijfers die je als sneltoets kan gebruiken. Op gratiscursus ! vind je meer uitleg.

Dit wordt verder uitgediept in het thema "Werk".

Trefwoorden     top    

Tabellen

Om een overzichtelijk stappenplan en logboek voor je gip te maken, is het handig om met een tabel in Word te werken, zoals je in het onderstaande voorbeeld ziet.

Wil je aan de slag met het aanmaken van tabellen in Word , bekijk dan deze animatie voor Word 2003, maar de uitleg helpt je ook op weg bij recentere versies. Voor meer uitleg en actuelere uitgaves is deze site beslist een aanrader.


Dit wordt verder uitgediept in het thema "Werkstuk".

Trefwoorden     top    

Tabs

Gegevens zoals namen en data kan je netjes onder elkaar krijgen door te werken met tabs ! De tabtoets staat links op je toetsenbord en is te herkennen aan de pijlen die naar tegenovergestelde richtingen wijzen of aan het woord tab.

Dit wordt verder uitgediept in het thema "Werk".

Trefwoorden     top    

Tekstvak

Soms is het handig om in je worddocument een tekstvak in te voegen, bijvoorbeeld voor het maken van een legende in je beelddiagram ! of om een afbeelding op een juiste plaats in je document te krijgen. In gratiscursus ! wordt uitgelegd hoe je dit moet doen.

Dit wordt verder uitgediept in het thema "Welkom".

Trefwoorden     top    

Uitlijnen

Wil je je tekst links of rechts uitlijnen, centreren of uitvullen? Raadpleeg deze bladzijde !

Dit wordt verder uitgediept in het thema "Werk".

Trefwoorden     top