Breuken

Je werkt dagelijks met breuken:

 • Je drinkt een of 1/2 (halve) liter water,
 • je neemt een 1/4 (een vierde, een kwart) aspirientje,
 • de uitgaven voor huisvesting mogen 1/3 (een derde) van je inkomen bedragen,
  zodat je 2/3 overhoudt voor je andere uitgaven...

Theorie

Begrippen

 • Een breuk bestaat altijd uit een teller en een noemer. In is 1 de teller en 2 de noemer.
 • Gelijkwaardige breuken drukken dezelfde waarde uit, bv. 1/2 = 2/4.
  Je maakt breuken gelijkwaardig door teller en noemer door hetzelfde getal te delen of met hetzelfde getal te vermenigvuldigen. Deze regel wordt gebruikt bij het vereenvoudigen ! van breuken.
 • Gelijknamige breuken hebben dezelfde noemer, bv. 2/4 en 5/4
  Breuken kan je altijd gelijknamig maken door de teller en de noemer van de ene
  breuk te vermenigvuldigen met de noemer van de andere breuk.
 • Vereenvoudigen ! van breuken

Je kan trefwoorden ! gebruiken om je kennis over breuken op te frissen. Vervolgens kan je met de oefeningen aan de slag. Onder hulpmiddelen vind je nog enkele handige instrumenten om je bij het maken van de oefeningen te helpen.

Hulpmiddelen     Oefeningen     Trefwoorden     top    

Hulpmiddelen

Hulpmiddelen     Oefeningen     Trefwoorden     top    

Trefwoorden

Hulpmiddelen     Oefeningen     Trefwoorden     top    

Algemeen

Hulpmiddelen     Oefeningen     Trefwoorden     top    

Procenten in breuken omzetten

Behaal je op je toets 100% dan heb je van de honderd vragen er honderd juist beantwoord, dus je hebt 100/100.

Zoals je ziet is het eenvoudig om een percentage om te zetten in een breuk. Een percentage geeft steeds een verhouding op 100, dus 7% is 7/100; 53% is 53/100; 98% is 98/100,...

Vervolgens kan je de breuk vereenvoudigen !.

Maak enkele oefeningen !. Je kan ook de breukencalculator gebruiken, ga hiervoor naar de hulpmiddelen !

Dit wordt verder uitgediept in het thema "welkom".

Hulpmiddelen     Oefeningen     Trefwoorden     top    

Rekenen met breuken

Soms zal het nodig zijn om het resultaat verder te vereenvoudigen !.

Maak enkele oefeningen !. Je kan ook de breukencalculator gebruiken, ga hiervoor naar de hulpmiddelen !

Dit wordt verder uitgediept in het thema "welkom".

Hulpmiddelen     Oefeningen     Trefwoorden     top    

Vereenvoudigen van breuken met de GGD

Om breuken te vereenvoudigen moet je op zoek gaan naar de grootste gemene deler (GGD). Dit is het grootste getal waarmee je de teller en de noemer kan delen zonder dat er een kommagetal ontstaat.

Voor een eenvoudige breuk,zoals 7/ 21 , zie je met een oogopslag dat 7 de grootste gemene deler is en dat de vereenvoudigde breuk 1/3 is.

Bij grotere getallen wordt dit moeilijker. Je kan dan een breukencalculator gebruiken, ga hiervoor naar de hulpmiddelen !, maar ook in Excel ! kan je breuken vereenvoudigen.

Meer uitleg vind je bij dr-aart !. Maak enkele oefeningen !

Hulpmiddelen     top    

Dit wordt verder uitgediept in het thema "welkom".

Hulpmiddelen     Oefeningen     Trefwoorden     top    

Oefeningen

Dit wordt verder uitgediept in het thema "welkom".

Hulpmiddelen     Oefeningen     Trefwoorden     top