Bronnenkritiek en brontypes

Bronnen zijn complementair, ze vullen elkaar m.a.w. aan. Raadpleeg daarom meerdere bronnen en verschillende brontypes.

Ga kritisch om met je bronnen. Er worden immers tal van onbewuste, maar eveneens bewuste fouten gemaakt, dit wordt geÔllustreerd door de volgende twee voorbeelden.

Het eerste voorbeeld.

Lees deze tekst.

1. Geef het geboortejaar van Ho Chi Minh volgens deze bron.
a) 1880
b) 1890
c) 1939
d) 1980


De foto en de andere jaartallen in de tekst maken duidelijk dat dit jaartal niet kan kloppen. In werkelijkheid werd hij in 1890 geboren.

Het tweede voorbeeld.


Of neem nu deze foto van de situationroom van de Amerikaanse president op het ogenblik van de inval in de woning van Bin Laden. De aanwezige vrouwen werden opzettelijk van de foto gewist. Klik voor meer uitleg op de afbeelding.

Liefst een kwart van de persfotografen geven in een enquÍte ! aan dat ze weleens de inhoud van een beeld manipuleren.

Enkele historische voorbeelden van mediavervalsing !


Tips voor het kritisch gebruiken van bronnen.

Ieder brontype heeft zo zijn eigen mogelijkheden en beperkingen. Wil je de voor- en nadelen van een internetbron kennen, surf dan naar de webkwestie www.webdetective.nl.

Op deze site vind je ook een checklist ! die je kan helpen om internetbronnen te beoordelen. Mits enige aanpassing kan je de lijst ook gebruiken om je andere bronnen te evalueren. Meer uitleg over het kritisch omgaan met historische bronnen krijg je door te klikken op de afbeelding van Maria van BourgondiŽ.

top