Leerondersteuning

Leren is leuk. Je vergaart kennis en ontwikkelt je vaardigheden en attitudes. Anderzijds is leren ook een complex proces. Verschillende factoren hebben er een invloed op, zoals: je aanleg, je motivatie, de school, je omgeving, .... Het is dus normaal dat je kan rekenen op ondersteuning: thuis en op school. Leren doe je niet alleen!

Project opendeur 2014:

Ondersteuning thuis en op school voor je job van de toekomst

Ondersteuning thuis

Leertips voor je job in de toekomst

Voor je job in de toekomst is de werkgever naast je huidige kennen en kunnen ook geÔnteresseerd in je leervermogen. Alles evolueert zo snel dat wat je vandaag leert, over tien jaar achterhaald is.

Beroeps- en studiekeuze

Trefwoorden die te maken hebben met de onmiddellijke ondersteuning voor het leren op zich vind je op deze pagina. Sommige worden voorafgegaan door een rode stip, deze zijn eerder bedoeld voor leerkrachten en scholen.
Daarnaast heeft de ruimere context (huisvesting, gezondheid, welzijn, studentenjob,...) waarin je leeft ook een invloed op je studieresultaat. Die context komt aan bod bij thema's!.
Voor problemen met vakinhoud kan je terecht op de startpagina. Je kan er zoeken op zoektermen, de zoekfunctie van google gebruiken of navigeren tussen de verschillende onderdelen van het menu bovenaan.

Trefwoorden

ADHD, ADD

Trefwoorden     top    

Algemeen

Trefwoorden     top    

Andere

Trefwoorden     top    

Anderstalig en taalonderwijs

Trefwoorden     top    

Autisme

Trefwoorden     top    

Depressie

Trefwoorden     top    

Diversiteit

Trefwoorden     top    

Dyscalculie

Trefwoorden     top    

Dyslexie

Trefwoorden     top    

Gelijke onderwijskansen, GOK

Trefwoorden     top    

Leren leren

Trefwoorden     top    

Pestgedrag

Trefwoorden     top    

Slechtziend

Trefwoorden     top    

Sticordi

Trefwoorden     top