Woordkeuze en woordenschat

Je woordkeuze wordt bepaald door wat je wil zeggen. Je moet dus de juiste woorden kiezen, zo hebben "jonge" en "jongen" een andere betekenis. Onder trefwoorden staan de grote twijfelgevallen.

Je woordkeuze wordt ook beperkt door een aantal taalregels. De rol van het woord in een zin bepaalt bijvoorbeeld of je "ik" of "me" moet gebruiken, dit heeft te maken met de zinsbouw. Het kiezen van het juiste voorzetsel zorgt soms ook voor problemen. Sommige woorden horen bij elkaar, ze vormen vaste uitdrukkingen .

Een tekst wordt eentonig wanneer je steeds dezelfde woorden gebruikt, maak dus ook werk van een gepaste stijl. Je woordenschat en je stijl verrijk je door veel te lezen. Afhankelijk van de situatie gebruik je een ander taalregister

Ieder vak gebruikt ook de schooltaal en een eigen vakjargon. Is jouw woordkeuze sterk beÔnvloed door het Engels of een andere taal en ben je bijvoorbeeld op zoek naar het Nederlandse woord voor babysitter, neem dan eens een kijkje op de site van de stichting Nederlands of van Dickvanzijderveld. Meer uitleg over de Latijnse uitdrukkingen in het Nederlands, vind je hier.

Op de website van taalwinkel !krijg je een duidelijke en uitvoerige uitleg over het juiste woordgebruik. Bij ieder onderwerp kan je je kennis onmiddellijk testen.

Met de volgende sites kan je eveneens je woordenschat en woordkeuze testen:

top    

Trefwoorden

Trefwoorden     top    

Wanneer de eind-n gebruiken?

 1. Algemeen

 2. -->
 3. Alle of allen?
  • Theorie !
  • Voorbeeld:
   Volgens ons allen ontbreekt alle logica in deze tekst.

 4. Beide of beiden?
 5. Oefeningen
Trefwoorden     top    

Als of dan?

Gebruik als wanneer je bij een vergelijking een gelijkheid vaststelt, bijvoorbeeld "zo groot als". In het geval van een ongelijkheid gebruik je dan, bijvoorbeeld "groter of kleiner dan".

Voorbeeld:
We hebben dit onderwerp gekozen omdat we wilden weten of de werkomstandigheden echt zo slecht waren als overal getoond en gezegd wordt.
Geen enkel ander land is zo sterk beÔnvloed door het katholicisme als Vietnam.

Trefwoorden     top    

De- of het-woord (lidwoorden)?

Meestal schrijf je voor een zelfstandig naamwoord een lidwoord : de, het of een.

Een is het onbepaald lidwoord, bijvoorbeeld: een man, een vrouw en een kind.

Het is het bepaald lidwoord dat je gebruikt voor onzijdige woorden in het enkelvoud, bijvoorbeeld het kind.

De is het bepaald lidwoord dat je gebruikt voor mannelijke en vrouwelijke woorden in het enkelvoud en voor alle zelfstandige naamwoorden in het meervoud. In het enkelvoud geeft dit bijvoorbeeld: de man en de vrouw. In het meervoud wordt dit: de mannen, de vrouwen en de kinderen.

In het woordenboek of op inventio zoek je op of een woord een het-woord of een de-woord is. Met welklidwoord ! kan je hele stukken tekst controleren op het juiste lidwoord.
Aan het einde van een woord kan je vaak het geslacht herkennen, bv. woorden die eindigen op -schap zijn bijna altijd vrouwelijk, raadpleeg hiervoor taaladvies !.
Voor nieuwe woorden kan je ook welklidwoord ! gebruiken.
In een samengesteld woord bepaalt het laatste deel het lidwoord, bv. het computerscherm.

Voorbeeld:
Het gezin moest hard werken op de boerderij.
Het computerscherm.

Het lidwoord heeft ook een invloed op het gebruik van de woorden die of dat en deze, dit,...

Het lidwoord heeft ook een invloed op het verbuigen van adjectieven of bijvoeglijke naamwoorden, zoals in een slim meisje en de slimme jongen.

Soms laat je het lidwoord gewoon weg, een overzicht vind je op deze site !

Een handig instrument is deze lidwoordenkaart !.

Trefwoorden     top    

Deze en die of dit en dat? (het aanwijzend voornaamwoord)

Met "deze, die, dit en dat" verwijs je naar een zelfstandig naamwoord, daarom worden ze ook aanwijzende voornaamwoorden genoemd. Het lidwoord van het zelfstandig naamwoord bepaalt welk aanwijzend voornaamwoord je mag gebruiken. Je gebruikt "deze en die" voor de-woorden en "dit en dat" voor het-woorden.

Voorbeeld:
We hebben een hoop geleerd en gelezen over dit/dat onderwerp.
We hebben een hoop geleerd en gelezen over deze/die arbeidsomstandigheden.


Let op. In deze voorbeelden staat het zelfstandig naamwoord achter het aanwijzend voornaamwoord, maar het gebeurt dat je dit elders in de tekst schrijft. Let dus steeds goed op naar welk zelfstandig naamwoord je verwijst. Voorbeeld:
We hebben een hoop geleerd en gelezen over de arbeidsomstandigheden, waardoor we nu weten dat deze/die enorm slecht waren.

De welvaart in het Griekse gedeelte is veel hoger dan die van het Turkse gedeelte.

Raadpleeg voor een uitdieping hiervan het thema "Werkstuk".

Trefwoorden     top    

Die of dat (het betrekkelijk voornaamwoord)?

Met het lidwoord maak je duidelijk of het om een de- of het-woord gaat. Deze kennis heb je ook nodig om te weten of je "die" of "dat" moet gebruiken.

In een langere zin maak je gebruik van betrekkelijke voornaamwoorden, zoals die en dat. Die of dat vervangen het zelfstandig naamwoord uit het eerste deel van de zin.

Voor een de-woord gebruik je "die"; voor een het-woord gebruik je "dat".

Voorbeeld:
In de winter leefden ze van het eten dat ze in de zomer hadden geproduceerd.
Waar is de fiets die je voor je verjaardag hebt gekregen?
Het kind dat niet doorstapte, werd ingehaald door de kinderen die wel doorstapten.

Dat en die verwijzen naar een woord dat al eerder genoemd is, het zijn dus ook verwijswoorden !.

Raadpleeg taaladvies !voor extra uitleg.Het gebruik van het betrekkelijk voornaamwoord wordt verder uitgediept in het thema "Werkstuk".

Trefwoorden     top    

Verwijswoorden

Klik op de afbeelding voor meer uitleg over verwijswoorden. Extra uitleg en oefeningen vind je onder de volgende twee punten.Trefwoorden     top    

Hebben of zijn?

Weet je niet welk hulpwerkwoord je moet gebruiken, raadpleeg dan deze site voor meer uitleg. Inoefenen kan je met volgende sites:

Bij twijfel kan je het werkwoord opzoeken in het woordenboek of op mijnwoordenboek.

Voorbeeld:
Ik heb gewonnen
Ik ben gegaan

Dit wordt verder uitgediept in het thema "Werkstuk".

Trefwoorden     top    

Heldere taal versus ambtenarees

Hoe belangrijker, hoe onbegrijpelijker. Op sommige teksten is deze uitspraak van toepassing. Wat zijn de oorzaken van het "ambtenarees" ! en valt het te vermijden?

Trefwoorden     top    

Hen of hun?

Maak deze oefening op cambiumned, dan weet je of je volgende theorie moet doornemen.

Controleer welke werkwoorden ! je gebruikt met hen of hun.

Dit wordt verder uitgediept in het thema "Werkstuk".

Trefwoorden     top    

Heten of noemen?

Raadpleeg taaladvies.net.

Hun of zijn?

Iedereen die dit niet wou, zou uit hun zijn ambt ontheven worden.

Voor het gebruik van zijn en hun, raadpleeg je taaladvies en onzetaal.

Dit wordt verder uitgediept in het thema "werkstuk".

Trefwoorden     top    

Jong, jongen, jonger of jongere?

Weet je niet goed wanneer je welk woord moet gebruiken, neem dan eens een kijkje op deze site.

Dit wordt verder uitgediept in het thema "welkom".

Trefwoorden     top    

Is of eens?

Als je snel praat, spreek je "eens" uit als "is". Toch hebben beide woorden een andere betekenis en functie in een zin. Ga dus goed na wat je wil zeggen en gebruik "is" alleen maar als werkwoord.

Voorbeeld:
Wil je dit eens voor me doen?
Dit is voor me gedaan.

Dit wordt verder uitgediept in het thema "werkstuk".

Trefwoorden     top    

Jaar of jaren?

Vier jaar geleden besliste ik om voor elektricien te studeren. De periode "jaar" blijft in het enkelvoud staan. De uitleg hiervoor vind je bij Onze Taal.

Trefwoorden     top    

Me of ik?

Ik is een persoonlijk voornaamwoord, me is een wederkerend voornaamwoord.

Voorbeeld: Ik scheer me dagelijks.
Voorbeeld: Mijn zus is jonger dan ik.

Spel jij beter dan ... (ik of mij?). Met volgende tips vind je het juiste antwoord.

Dit wordt verder uitgediept in het thema "Werkstuk".

Trefwoorden     top    

Mijn, m'n me of men?

Met "mijn" druk je uit dat iets "van mij" is, bijv.: mijn kind, mijn hond, mijn boek,... Je gebruikt "mijn" in een zakelijke of formele tekst. In een informeel briefje mag je "m'n" gebruiken. Met "men" verwijs je naar "iemand" of naar "mensen", bijv.: men gaat, men schrijft, men eet,..."Me" verwijst naar jezelf, bv.: "Ik vergis me". Meer voorbeelden ! vind je op digischool

Voorbeeld: Men lust mijn eten, vertelt m'n vriend me.

Dit wordt verder uitgediept in het thema "Werkstuk".

Trefwoorden     top    

Om + te

Om te vermijden dat je hiertegen nog fouten maakt, geeft taalblad je de theorie, voorbeelden en oefeningen. !

Voorbeeld: Het was een leuke ervaring om bij mensen met een handicap te staan.


Nog meer voorbeelden. !

Dit wordt verder uitgediept in het thema "Werkstuk".

Trefwoorden     top    

Tussentaal vermijden in verzorgde spreek- en schrijftaal


Vermijd de tussentaal ! in situaties waarbij een verzorgde spreek- en schrijftaal nodig zijn, bv. tijdens de sollicitatieprocedure of bij een noodoproep. Verzorg ook je woordgebruik !

Over het gebruik van een tussentaal wordt momenteel een verwoed debat gevoerd. Kijk naar het programma Volt ! over het gebruik van tussentaal in soaps of lees de krantenartikels over het Verkavelingsvlaams ! op tv en taalpurisme !.

Trefwoorden     top    U of uw?

Schrijf steeds "uw" als je het kan vervangen door "mijn". In de andere gevallen schrijf je "u". U zou je ook kunnen vervangen door ik of mij (aan mij)

 • Oefeningen
 • Dit wordt verder uitgediept in het thema "Wonen".

  Trefwoorden     top    

  Vakjargon

  Vakjargon of vaktaal is de speciale woordenschat die in een bepaald vak wordt gebruikt, zo heeft de leerkracht Nederlands het over de etymologische betekenis van een woord. "Weerstand" in de les geschiedenis heeft een andere betekenis dan "weerstand" bij elektriciteit, enz.

  Vind je deze woordenschat niet terug in een gewoon woordenboek, probeer de site van taalunieversum !dan eens. Zo bestaan er ook specifieke onderwijstermen voor Vlaanderen en Nederland, een overzicht hiervan vind je eveneens op taalunieversum !.

  Daarnaast is er ook nog de schooltaal.

  Elektriciteit


  Vakjargon    Trefwoorden     top    

  Frans

  Informatie over het vakjargon dat tijdens de les Frans aan bod komt, vind je onder de rubriek Frans (Thema WalloniŽ).


  Vakjargon    Trefwoorden     top    

  Geschiedenis

  Geschiedenis is veel meer dan het weergeven van feiten en data. Je leert er kritisch werken met bronnen, verbanden leggen, hoofd- van bijzaken scheiden, een mening formuleren en met argumenten onderbouwen, studeren, noteren, planmatig werken, relativeren, inzicht krijgen in de actualiteit,... Onder algemeen wordt dit verder uitgelegd. Vervolgens komen de prehistorie en de vijf historische tijdvakken aan bod.

  De geschiedenis kan je ook op een thematische manier bestuderen.

  Algemeen Prehistorie Oudheid Middeleeuwen Nieuwe tijd Nieuwste tijd Eigen tijd Geschiedenis Schooltaalwoorden Thema's Vakjargon Trefwoorden Top

  Algemeen: historische vaardigheden en instrumenten

  Het verleden van de mens wordt ingedeeld in twee grote periodes of tijdvakken : de prehistorie of voorgeschiedenis en de historie of geschiedenis, dit is de periode uit het verleden van de mens waarvoor we over geschreven bronnen beschikken.
  De geschiedenis wordt nog verder opgesplitst in de oudheid, de middeleeuwen, de nieuwe tijd, de nieuwste tijd en de eigen tijd of onze tijd. Van de tijdbalk kan je afleiden wanneer deze periodes beginnen en eindigen.

  Kom je in de les geschiedenis een historisch begrip tegen dat je niet begrijpt, raadpleeg dan

  Raadpleeg een historische atlas!, oude kaarten op cartesius! (interactieve kaarten: history.com!, europe history!, oldmapsonline! , The map as history! - grotendeels betalend - , Worldology! , millo!, Op de Nederlandse npo-site voor geschiedenis kan je plaatsnamen op kaarten aanduiden om over die plaats een terugblik voor een bepaald fenomeen te krijgen.! ) om een idee te hebben van de grootte van het Romeinse Rijk onder keizer Augustus, de verdeling van het Rijk van Karel De Grote of de eenmaking van Europa,... Raadpleeg de historische kalender ! om te weten wat er zich in het verleden op jouw verjaardag heeft afgespeeld. Voor de lessen geschiedenis moet je ook op de hoogte zijn van de actualiteit en moet je beschikken over een aantal vaardigheden, zoals :

  Het internet bevat heel wat interessante sites over de geschiedenis: naast meer algemene sites bestaan er ook sites die een bepaald thema of een bepaalde periode ( Prehistorie Oudheid Middeleeuwen Nieuwe tijd Nieuwste tijd Eigen tijd) belichten.

  Geschiedenis    Vakjargon    Trefwoorden     top    

  Algemene sites

  Geschiedenis    Vakjargon    Trefwoorden     top    

  Prehistorie

  Je wil je kennis over deze periode opfrissen. Raadpleeg deze site over Lucy de eerste mens en deze site over de eerste nederzettingen

  Nog enkele andere interessante sites over deze periode:

  Geschiedenis    Vakjargon    Trefwoorden     top    

  Oudheid

  Neem eerst deze tekst door en test dan je kennis over Grieken en de oudheid

  Nog enkele andere interessante sites over deze periode:

  Geschiedenis    Vakjargon    Trefwoorden     top    

  Middeleeuwen

  Test je kennis over Clovis en de middeleeuwen. Behaalde je een minder goed resultaat, klik dan op de afbeelding.  Nog enkele andere interessante sites over deze periode:

  Geschiedenis    Vakjargon    Trefwoorden     top    

  Nieuwe tijd

  Een aantal belangrijke ontdekkingen veranderen in de nieuwe tijd de maatschappij grondig. Ken jij deze ontdekkingen en de namen van de ontdekkers? Wil je wat meer weten over deze periode, bekijk dan volgende sites:

  Geschiedenis    Vakjargon    Trefwoorden     top    

  Nieuwste tijd

  De agrarische, de industriŽle en politieke revoluties ( Frankrijk, Amerika, BelgiŽ,...) kenmerken de overgang van de nieuwe naar de nieuwste tijd. Ze zijn ingrijpend en hebben nog steeds een invloed op ons denken en maatschappij. Test eens je kennis over deze tijd en zijn historische figuren. Wil je meer weten, bekijk dan deze geschiedenisles of deze 100 jaar geschiedenis in tien minuten. !

  Nog enkele interessante links over deze periode worden hieronder gegroepeerd bij onderzoeksvragen.

  Sociale kwestie: IndustriŽle revolutie en economisch liberalisme: een weldaad voor iedereen?

  Algemeen Prehistorie Oudheid Middeleeuwen Nieuwe tijd Nieuwste tijd Eigen tijd Geschiedenis Schooltaalwoorden Thema's Vakjargon Trefwoorden Top
  Nationalisme, Vlaamse beweging
 • Nationalisme, presentatie van Jort !
 • Vlaamse beweging !
 • Algemeen Prehistorie Oudheid Middeleeuwen Nieuwe tijd Nieuwste tijd Eigen tijd Geschiedenis Schooltaalwoorden Thema's Vakjargon Trefwoorden Top
  De Eerste Wereldoorlog
 • Eerste Wereldoorlog, zoekmachine !
 • Eerste Wereldoorlog op geschiedenisportaal !
 • Eerste Wereldoorlog op Canvas !
 • Eerste Wereldoorlog op geschiedenisindeklas !
 • Eerste Wereldoorlog: overzichtelijke uiteenzetting !
 • Eerste Wereldoorlog deel 1, oorzaken en aanleiding !
 • Eerste Wereldoorlog deel 4: Verdrag van Versailles !
 • Kaarten over de Eerste Wereldoorlog: Sarajevo, bondgenootschappen, geallieerden en centralen !
 • Eerste Wereldoorlog in BelgiŽ !
 • Belgische vluchtelingen in Nederland !
 • Belgische vluchtelingen in Nederland, geluidsfragment !
 • Belgische vluchtelingen in Nederland, beeldfragment !
 • Belgische vluchtelingen !
 • Eerste Wereldoorlog in In Flanders Fields !
 • Oorlogentrauma !
 • Age14 !
 • Eerste Wereldoorlog: Maghrebijnse soldaten op de Antwerpse begraafplaats Schoonselhof !
 • 1418herdacht.be !
 • Europeana1914-1918/ !
 • www.antwerpen14-18.be/ !
 • www.kortrijkbezet14-18.be !
 • mobiele-app-lijssenthoek !
 • Nederland en de Eerste Wereldoorlog, hoorcollege !
 • Eerste Wereldoorlog en Nederland aan de hand van longreads over enkele historische figuren !
 • Oorlogskranten !
 • Speelfilm over de verschrikkingen aan het westelijk front tijdens de Eerste Wereldoorlog !
 • Spel over de Eerste Wereldoorlog, lager onderwijs? !
 • Kranten: toen en nu. !
 • Kranten verdwijnen tijdens WOI !
 • nieuwste tijd    Geschiedenis    Vakjargon    Trefwoorden     top    
  Het interbellum: brachten de vredesverdragen na Wereldoorlog I een duurzame vrede?
 • Weimarrepubliek !, samengesteld filmpje van 8 minuten verslag van Sebastian Haffner
 • Totalitaire systemen: een overzicht van Joost van Oort !
 • Fascisme en nazisme !
 • Fascisme en nazisme !
 • Totalitaire staten jaren dertig: kaart !
 • Olievlek extreemrechts vandaag: De Morgen 11/09/2018/p. 6 !
 • Hitlers volkswagen of die van een joodse ontwerper? !
 • Duitsland tijdens het interbellum !
 • Grote depressie !
 • Hitlerjugend !

 • nieuwste tijd    Geschiedenis    Vakjargon    Trefwoorden     top    
  Het interbellum: Hoe belandt men van optimisme in de jaren 20 in een crisis in de jaren 30?
 • Jazz en andere kenmerken van de jaren twintig !
 • Fordisme: honderd jaar T-Ford !
 • Fordisme: Modern Times Factory Scene !
 • Duitsland tijdens het interbellum !
 • Grote depressie !
 • De crisis van de jaren dertig !
 • Jort over de economische wereldcrisis !
 • Trailer van de speelfilm Cinderella Man !
 • trailer van een speelfilm
 • Webquest vrijheid !

 • nieuwste tijd    Geschiedenis    Vakjargon    Trefwoorden     top    
  De Tweede Wereldoorlog
 • Wereldoorlogen !
 • Wereldoorlogen !
 • Tweede Wereldoorlog, presentatie door Jort !
 • Tweede Wereldoorlog, EEN VIRTUEEL PLATFORM OVER BELGIň EN ZIJN INWONERS TIJDENS DE TWEEDE WERELDOORLOG, wetenschappelijk ondersteund. !
 • Wereldoorlog, archiefmateriaal van British Patť !
 • Tweede Wereldoorlog, pedagogisch dossier oorlogsmuseum Bastogne !
 • Herinneringseducatie !
 • D-day, webquest als extra opdracht !
 • Getuigenissen van overlevenden !
 • Dossinkazerne introfilm !
 • Dossinkazerne !
 • Auschwitz !
 • nieuwste tijd    Geschiedenis    Vakjargon    Trefwoorden     top    
  Genocide, judeocide, holocaust, shoah, concentratiekampen
 • Genocide !
 • Judeocide !
 • Dossinkazerne introfilm !
 • Dossinkazerne !
 • Duitse Concentratiekampen, opdrachten bij teksten !
 • Auschwitz !
 • Nederlanders in Auschwitz, site vergelijkbaar met de sites over de Dossinkazerne !
 • Woordenlijst!
 • Holocaust in Europa!
 • nieuwste tijd    Geschiedenis    Vakjargon    Trefwoorden     top    
  Rusland
 • Russische Revolutie !op Histoforum
 • Dossier Zhivago !
 • Rusland !op Histoforum
 • Rusland !op geschiedenisindeklas

 • nieuwste tijd    Geschiedenis    Vakjargon    Trefwoorden     top    

  Eigen tijd

  De Europese Unie, de informatiemaatschappij, de dekolonisatie, de globalisering, de ruimtevaart, het zijn maar enkele van de vele eigenschappen die onze eigen tijd kenmerken. Een tijd die volgens de ene in 1945 begint met het einde van de Tweede Wereldoorlog en volgens de andere in 1989 met het einde van de Koude Oorlog. Wat weet jij over onze tijd en zijn figuren? Wil je meer weten, neem dan eens een kijkje op deze site.

  Nog enkele interessante links:

  Geschiedenis    Vakjargon    Trefwoorden     top    

  Nog enkele interessante links over deze periode worden hieronder gegroepeerd bij onderzoeksvragen.

  Van dekolonisatie naar neokolonialisme? Blijvende impact van de ex-kolonisator?

  Het Onderzoeksproject: !Dekolonisatie en neokolonialisme

  Algemeen Prehistorie Oudheid Middeleeuwen Nieuwe tijd Nieuwste tijd Eigen tijd Geschiedenis Schooltaalwoorden Thema's Vakjargon Trefwoorden Top

  Thema's

  Het internet bevat heel wat interessante sites over de geschiedenis: naast meer algemene sites bestaan er ook sites die een bepaald thema of een bepaalde periode ( Prehistorie Oudheid Middeleeuwen Nieuwe tijd Nieuwste tijd Eigen tijd) belichten.

  Architectuur Film Filosofie Geschiedvervalsing Islam Kunst Literatuur Muziek Sociaal Taalverrijkend geschiedenisonderwijs Vrouwenbeweging
  Architectuur
  Thema's     Geschiedenis    Vakjargon    Trefwoorden     top    
  Film
  Thema's     Geschiedenis    Vakjargon    Trefwoorden     top    
  filosofie
  Thema's     Geschiedenis    Vakjargon    Trefwoorden     top    
  Geschiedvervalsing
  Thema's     Geschiedenis    Vakjargon    Trefwoorden     top    
  Islam
  Thema's     Geschiedenis    Vakjargon    Trefwoorden     top    
  Kunst
  Thema's     Geschiedenis    Vakjargon    Trefwoorden     top    
  Muziek
  Thema's     Geschiedenis    Vakjargon    Trefwoorden     top    
  Sociaal
  Thema's     Geschiedenis    Vakjargon    Trefwoorden     top    
  Taalverrijkend geschiedenisonderwijs
  http://www.expertisecentrum-mmv.nl/cms_data/lemm_taalgericht_vakonderwijs_2012_webversie.pdf 2012 Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken
 • Begrip tijd in het historisch referentiekader

 • Begrip tijd in het historisch referentiekader
  Vrouwenbeweging
  Thema's     Geschiedenis    Vakjargon    Trefwoorden     top    

  Informatica

  Informatie over het vakjargon dat tijdens de les informatica aan bod komt, vind je onder de rubriek computerfaqs.


  Vakjargon    Trefwoorden     top    

  Instructietaal

 • Instructie, werkwoord !
 • Instructie, werkwoord (a), combineeroefening !
 • Instructie, werkwoord (b,c), combineeroefening !
 • Instructie, werkwoord (a,c), werkwoord bij woordverklaring plaatsen ! • Vakjargon    Trefwoorden     top    

  Lassen

  Vakjargon    Trefwoorden     top    

  Latijn

  Je hoort weleens zeggen: "Je hebt ipso facto gelijk, zij studeert cum laude af, carpe diem,..." Het zijn Latijnse uitdrukkingen die ons hedendaags taalgebruik nog steeds kleuren. Hun betekenis kan je nagaan op de volgende sites:

  Vakjargon    Trefwoorden     top    

  Muziek

  Vakjargon    Trefwoorden     top    

  Nederlands

  Informatie over het vakjargon dat tijdens de les Nederlands aan bod komt, vind je onder de rubriek taalfaqs.
  Vakjargon    Trefwoorden     top    

  PAV in 7B

  Met Pav naar je job en samenleving van de toekomst.

  Voor je job in de toekomst is de werkgever naast je huidige kennen en kunnen ook geÔnteresseerd in je leervermogen. Alles evolueert zo snel dat wat je vandaag leert, over tien jaar achterhaald is. Pav bereidt je voor op dit levenslang leren, met pav bereid je je voor op je job van de toekomst.

  Na het behalen van een getuigschrift in het zesde jaar, gaan de leerlingen van 7B voor het behalen van een diploma. Een diploma geeft uitzicht op verdere studies en een baan met meer verantwoordelijkheden. Daarom zijn er in het zevende jaar meer uren algemene vorming en bijgevolg meer uren pav. Net zoals in de vorige leerjaren gaat er ook aandacht naar het functioneren als burger in een complexe maatschappij.

  De lessen pav bereiden je dus voor op:

  • een baan met meer verantwoordelijkheden
  • levenslang leren
  • verdere studies
  • het leven in de maatschappij

  Dit gebeurt met behulp van drie instrumenten: de themabundels, de website en het portfolio.

  Thema's

  De algemene vakken, zoals: aardrijkskunde, geschiedenis, informatica, Nederlands,wetenschappen, wiskunde,... komen in Project Algemene Vakken projectmatig aan bod in thema's, zoals: WalloniŽ, weggaan, welkom, welzijn, wereldburger, werken, werkstuk, wonen en www. Het leren samenwerken loopt als een rode draad doorheen deze we-thema's. Het is een vaardigheid die je ook in het beroepsleven van pas zal komen.

  In het zevende jaar wordt er verder gebouwd op de opgedane vaardigheden en kennis van de vorige leerjaren. Ze worden samengebracht in complexere opdrachten.

  Website

  Ben je wat vergeten, fris je kennis op met de informatie en de oefeningen die je op deze site vindt. Met het menu, bovenaan het scherm, kan je navigeren tussen de verschillende onderdelen. Als je naar de pagina van een bepaald onderdeel gaat, vind je daar soms nog een uitklapmenu. Op de startpagina! staan bovenaan zoektermen vermeld. Klik je daar een bepaald woord aan, dan kom je onmiddellijk op de juiste plaats. Met de zoekfunctie van google kan je de hele website nakijken op een bepaald trefwoord. Voor bijkomende vragen kan je het contactformulier op de startpagina aanklikken.

  Andere ! is de laatste rubriek van het menu bovenaan het scherm. Hier vind je achtergrondinformatie over de behandelde thema's. De actualiteit komt hier ook aan bod en er is eveneens een schaakhoekje voorzien.

  Portfolio

  Tijdens de lessen pav zit je soms samen met leerlingen die een andere richting volgen, zoals elektriciteit met auto. Sommigen willen na het zevende jaar verder studeren, anderen willen gaan werken. Sommigen hebben altijd beroeps gevolgd, anderen hebben ook tso of aso gedaan. Sommigen zijn in BelgiŽ geboren, anderen wonen nog maar enkele jaren in Vlaanderen. Je komt dus terecht in een zeer heterogene groep. Naast klassikale momenten zijn er daarom ook individuele werkzaamheden. Deze uren van zelfstudie gebruik je in functie van de eigen behoeften:

  • om te remediŽren, d.w.z. je tekortkomingen wegwerken
  • voor uitdieping van de leerstof, bijvoorbeeld in functie van je verdere studies of je toekomstige baan
  • om te werken aan je gip

  In september wordt er in het welkomthema een beginevaluatie gemaakt. Zo weet je waar je nog moet remediŽren.

  Al je werkzaamheden verzamel je in een portfolio, zo kan je steeds je vorderingen nagaan.


  PAV in 7B    Schooltaalwoorden    Vakjargon    Trefwoorden     top    

  Schooltaalwoorden

  Wil je de taal van de leerkrachten, je werkgever, je klanten en de leerboeken beter begrijpen en zelf vlot in eenvoudig Nederlands spreken en schrijven, oefen dan met de opdachten van Juf Melis ! of bekijk ťťn van de volgende sites.


  • Woordenlijst met voorbeelden uit de lessen geschiedenis (2de en 3de graad technisch) en 7B PAV
   Tik het woord in dat je zoekt
  • Actualiteit opvolgen! verrijkt je woordenschat.
  • Cultureel woordenboek! met de basiswoordenschat voor scholier, werknemer en burger.
  • Jongerenkrant!
  • Lezen! verrijkt je woordenschat.
  • Muiswerkwoordenboek! verrijkt je woordenschat.
  • Oefenen.nl! verrijkt je woordenschat.
  • Taalbad !
  • Taalspel !: spelenderwijs leren.
  • Teach 2000 ! is een te downloaden programma waarmee je je eigen overhoorlijsten kan samenstellen.
  • Spreken en schrijven in eenvoudig Nederlands !
  • Vertaalsites en ander ondersteunend materiaal voor anderstaligen. !
  • Woordenlijst schooltaalwoorden aso !
  • Woordenlijst schooltaalwoorden Artevelde !
  • Woorden.org ! geeft eenvoudige woordverklaringen met voorbeelden.
  • Woordenschat ! voor verzorging en elektriciteit van de VDAB, met interactieve oefeningen.
  • Woordentoets ! van taalwinkel.
  • Woordspot ! : Elke week uitleg van Onze Taal bij een lastig maar nuttig Nederlands woord.

  Vakjargon    Trefwoorden     top    

  Technologie
  Vakjargon    Trefwoorden     top    

  Verzorging

  http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg http://www.free-learning.nl/modules/goedingesprek1/start.html http://www.free-learning.nl/modules/goedingesprek2/start.html


  Vakjargon    Trefwoorden     top    

  Wiskunde

  Informatie over het vakjargon dat tijdens de les wiskunde aan bod komt, vind je onder de rubriek wisfaqs. Voor vertalingen kan je deze lijst Nederlands-Engels ! of de lijst Engels-Nederlands ! gebruiken. http://wiskunde.ebrodesign.com/index.php?gr=7&id=29


  Vakjargon    Trefwoorden     top    

  Van jongs af

  Heb je iets vlug onder de knie gekregen dan heb je dit van jongsbeen af of van jongs af i.p.v. van "van kleins afaan".

  Trefwoorden     top    

  Vaste uitdrukkingen

  Later wil ik een eigen bedrijf ..............
  Ze ............. van mening dat de arbeiders stemrecht moesten krijgen.
  Tijdens mijn stage heb ik veel bijgeleerd en heel wat ervaring ............. .

  Sommige woorden horen bij elkaar, ze vormen vaste uitdrukkingen. Hieronder vind je theorie, overzichtslijsten en oefenmateriaal. Interessant zijn ook woordenboeken ! en spreekwoorden !.

  Trefwoorden     top    

  Zij of zei

  "Wat zei zij?" Zij is het onderwerp en kan je vervangen door ze. Zei is het werkwoord en kan je vervangen door zegde.

  Dit wordt verder uitgediept in het thema "Werkstuk".

  Trefwoorden     top    


  Zichzelf of zijn eigen

  Hij vindt het leuk om zijn eigen te zijn, maar als hij solliciteert is hij zichzelf. Waarom? Dat lees je in het vlaamswoordenboek !

  Oefeningen
  Trefwoorden     top