Leesbaar handschrift

Het is examentijd en je kan je eigen notities niet meer lezen of de leerkracht aanvaardt je goedbedoelde antwoorden niet, omdat je handschrift onleesbaar is. Hoogtijd dat je hiervan een werkpunt maakt. Ben je nog niet overtuigd van het nut van een leesbaar handschrift, laat je dan overtuigen door een deskundige, klik op de foto.

Je handschrift is leesbaar wanneer:

 • jij of een andere persoon het vlot kan lezen
 • alle letters goed met elkaar verbonden zijn,
  er staan dus geen spaties in een woord
 • de puntjes netjes op de i, de j en de ij staan
 • er een duidelijk verschil is tussen een a en een d;
  tussen een p en een n,
 • er een duidelijk onderscheid is tussen een hoofdletter
  en een kleine letter, bv. R en r
 • er een duidelijke spatie is tussen twee woorden
 • de geschreven letters 2 tot 5mm groot zijn en letters van hetzelfde type even groot, bv.: a / e en l / b,.
 • er voldoende witte ruimte is gelaten tussen de regels
 • de woorden netjes op een (denkbeeldige) lijn staan, met een lichte helling in dezelfde richting

Problemen met de schrijfmotoriek kunnen aan de basis liggen van een onduidelijk handschrift. Klik op de foto voor meer uitleg. Aan wie dysgrafie ! heeft wordt aangeraden om in blokletters te schrijven. Concentreer je eerst op de inhoud en gebruik de tijd die overblijft om te werken aan de leesbaarheid van je teksten.

Allerhande nuttige tips vind je in de brochure die je krijgt door op de afbeelding te klikken.
Dit wordt verder uitgediept in het thema "Welkom".

top